Software development service

บริการออกแบบ และพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ของเรา สามารถนำเสนอโซลูชั่นด้าน IT ที่ทันสมัย และครอบคลุมทุกความต้องการแบบครบวงจร เพราะเรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก จนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

ความเชี่ยวชาญหลักด้านเทคโนโลยีของเรา

 • 1) การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Java, .NET, PHP, Native Mobile Android/iOS และ Cross-Platform REACT Native/Flutter
 • 2) การพัฒนา HIS ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล) และเชื่อมต่อระบบ TrakCare HIS เข้ากับโปรแกรม SAP
 • 3) ระบบ AI สำหรับประมวลภาพ และการจดจำใบหน้า
 • 4) โปรแกรม Chatbot ที่ทำงานร่วมกับ Line Chat ที่พร้อมตอบรับข้อความบทสนทนาได้อย่างง่ายดาย

เราพร้อมบริการออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัย และการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ เพราะเรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบสนองทุกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่


แนวทางการออกแบบ และพัฒนาระบบ TrakCare HIS

บริษัทของเราประสบความสำเร็จในการออกแบบ และพัฒนาติดตั้งระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (TrakCare HIS) ให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของทีมงานด้าน Healthcare ทั้งในส่วนด้านธุรกิจ และด้านวิชาการเชิงเทคนิค


กระบวนการดำเนินงานในการติดตั้ง TrakCare HIS จากทีมงานของเรา

 • ออกแบบติดตั้งโซลูชั่นทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
 • ออกแบบใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล, บรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนการสั่งซื้อ
 • ออกแบบวิธีการชำระเงิน และขั้นตอนการเก็บเงิน
 • ออกแบบการลงทะเบียน, แบบฟอร์มข้อมูล และระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC)
 • ออกแบบแบบฟอร์มพยาบาล, ขั้นตอนการทำงาน และรายงานพยาบาล
 • ออกแบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของแพทย์ (EMR), ขั้นตอนการทำงาน และรายงานแพทย์
 • ออกแบบใบสั่งยา, ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายงานการสั่งยา
 • ออกแบบใบจ่ายเงิน,, ขั้นตอนการจ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน
 • ออกแบบหน้าจอแสดงผล แสดงข้อมูลภายในโรงพยาบาล และรายงานสรุป
 • ปรับแต่งรายงานเพื่อรองรับกิจกรรมของโรงพยาบาล และมาตรฐานเวชระเบียนของประเทศไทย
 • สร้าง API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบห้องปฎิบัติการ (LIS), ระบบสารสนเทศรังสีวิทยา (RIS) และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์
 • ปรับแต่งระบบ API ให้เชื่อมต่อกับบริษัทที่ต้องดำเนินงานร่วมกัน เช่น บริษัทประกันภัย, แอปมือถือ, ระบบชำระเงินออนไลน์ และระบบ SAP
 • ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน, จำลองการใช้ระบบในห้องทดสอบ (Room Simulation), จำลองการใช้ระบบกับสถานที่ทำงานจริง (Floor Simulation) รวมถึงการเตรียมส่งมอบระบบให้กับลูกค้า

ระบบ AI (Artificial Intelligence)

บริษัทของเราสามารถสร้างโมเดลของระบบ AI ร่วมกับโปรแกรมประมวลผลภาพ เพื่อตอบสนอง และรองรับความต้องการทางธุรกิจ เช่น การจดจำรูปภาพ การตรวจจับใบหน้า รวมถึงการประมวลผลข้อความ โดยทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถระดับ PhD ที่สามารถออกแบบ วิจัย และสร้างสรรค์ระบบ AI เพื่อให้ปฏิบัติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโปรแกรม Wolfram Mathematica หรือ Google Vision


ระบบ AI Chatbot ขององค์กร

บริษัทของประสบความสำเร็จอย่างมากในการออกแบบ และพัฒนาระบบ AI Chatbot ให้กับโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งคุณสมบัติของ Chatbot มีดังนี้


 • รองรับการเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับ Line Official
 • รองรับการเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับ Facebook Messenger
 • เรียนรู้ และจดจำข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 • แนะนำวิธีเพิ่มศักยภาพให้กับ BOT ให้กับองค์กร
 • รองรับการใช้งานให้กับพนักงานภายใน และลูกค้าภายนอก
 • ประสานข้อมูลจาก Local Server