IT outsource service

จะดีแค่ไหน...หากคุณสามารถปล่อยให้แผนก IT ของคุณดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสั่งการอะไร ทำให้คุณหมดกังวลด้าน IT ของบริษัท และสามารถทุ่มเทกับ ธุรกิจหลักของคุณได้อย่างเต็มที่ เพื่อเดินหน้าสร้างผลกำไร และพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น บริษัทของเราพร้อมมอบบริการ IT Outsource และโซลูชั่นด้าน IT แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบเครือข่าย, Infrastructure, IT Help Desk และ IT Back Office หรือแม้แต่เป็น CTO ให้คุณได้ตาม SLA ที่ตกลงกัน

รูปแบบงานบริการของเรา


  • บริการด้าน IT Outsource อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวางระบบเครือข่าย, Infrastructure, IT Help Desk, IT Back Office และการรักษาความปลอดภัย ทางเทคโนโลยีภายใต้ตาม SLA ที่ตกลงกัน เรามีประสบการณ์บริหารงาน IT Outsource ให้กับธุรกิจด้านพลังงานปิโตรเลียม กลุ่มธุรกิจ Healthcare ซึ่งบริษัทของเราประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างมากในการดำเนินงานด้าน IT Outsource ให้กับเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
  • บริการช่วยเหลือลูกค้าด้านการจัดหาอุปกรณ์ IT ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพราะเราทราบดีว่าการลงทุนด้าน IT เป็นเรื่องยาก วิเคราะห์จุดคุ้มทุนยาก เราจึงพร้อมร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเลือกสรรผลิตภัณฑ์ในราคาเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ รวมถึงยินดีเป็นคนกลาง ในการติดต่อผู้ค้าทุกราย พร้อมนำเสนอราคาที่สมเหตุผล และร่วมพัฒนาการจัดทำ ข้อกำหนด และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในทุกการจัดซื้อ
  • บริการรับปรึกษา และให้คำแนะนำด้าน IT กับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง เราพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CTO) ให้กับลูกค้าของเรา โดยสามารถ บริหาร และดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การออกแบบพัฒนาองค์กรด้าน IT, การกำหนด กลยุทธ์ Roadmap 3 ปี เพื่อวางแผนงานและการคำนวณงบประมาณด้าน IT ทั้ง CAPEX และ OPEX โดยประสานงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และด้วยประสบการณ์เชิงลึกที่ผ่านมา เราจึงพร้อมวางแผน IT ให้ธุรกิจของคุณสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • บริการวางแผน และดำเนินการนโยบายด้าน IT เพราะปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ๆ ด้าน IT เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลบังคับใช้กับทุกองค์กรทั่วประเทศไทย ซึ่งนโยบายเหล่านี้ ควรได้รับการพัฒนา และปรับปรุงภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยเราพร้อมทำหน้าที่เป็น Data Protection Officer (DPO) เพื่อวางแผน และดูแลนโยบายต่างๆ ให้บริษัทของคุณ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
  • บริการจัดการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้าน IT ด้วยการหาโซลูชั่น และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น การถูกโจมตีด้วยไวรัส
  • บริการจัดหาบุคลากร และพนักงาน IT Outsource เพราะเรามีประสบการณ์ด้านการจัดหาพนักงาน IT Outsource คุณจึงวางใจได้ถึง ประสิทธิภาพในการเฟ้นหาบุคลากร IT ที่เก่งและมีความสามารถ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง ความเชี่ยวชาญหลักของเรา
  • บริการที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 27001 โดยควบคุมงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน WI และ WP รวมถึงการตรวจสอบบัญชีภายใน และการเตรียมผู้ตรวจสอบภายนอก จนธุรกิจของคุณได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ